Deneme title

Tarih

Tarih

Tarih bir aynadır ve insanların tarihten alabilecekleri önemli dersler vardır. Atalarımız geçmişte büyük devletler kurarak büyük uygarlıklara sahip olmuşlardır. Osman Gazi, cihan devletini kuralı 700 yıl oldu. Üç kıtada yüzyıllarca hükümranlığı sürdüren Osmanlı Devleti’nin 700. yılı kutlama etkinlikleri yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelerle gerçekleşmektedir. Osmanlı, en geniş ve tek hanedanla tarihte az rastlanan bir imparatorluk kurarak “siyasi, ekonomik ve kültürel” yapısıyla dünyaya örnek olmuştur. Geçmişle bağlarımızı güçlü bir biçimde kurabilmek için 1999 yılı büyük önem taşımaktadır. 1999 yılı Osmanlı ile Cumhuriyetin buluşmasıdır. Vatanını, milletini ve ulusal tarihini seven herkesin 700. yıldönümü kutlamalarını ulusal buluşma durumuna getirmek için heyecanla, özen göstermesi gereklidir.

Cumhuriyetimizin 75’inci yılı kutlamalarında olduğu gibi, bu kutlamalarda da, ülkemizde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, ortak değerlerimizin tanıtılması amacı taşınmalıdır.

Böylece,Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçmişi ile geleceği arasında köprü kurulması ve bugünün daha iyi anlaşılması sağlanacak, kendimizi tanıma ve dünyaya tanıtma fırsatı doğacaktır. Eğer bir millet büyükse, kendini tanımakla daha da büyük olur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, “Tarih, millî kahramanlığın geliştirilmesi için en büyük kaynaktır. Yetiştirme işinin başında bulunanlar, bundan hakkı ile faydalanabilirse; milletin her ferdi birer kahraman olur ve o milletin sırtı yere gelmez.” demiştir. Tarih, yaşamın zaman içinde akışı, geçmişin yazılı belgelere dayanılarak bilinen bölümü; insanlığın başlangıcından bugüne kadar olan evrimi üstünde edinilen bilgidir.

İnsan her zaman bugününü dünle doğrulamak için nereden geldiğini, kendinden önce neler olduğunu bulmaya çalışmalıdır. Bizim milletimiz Orta Asya’nın Altay yaylasında yetişmiş eski bir millettir. Osmanlının uzun ömrü ise, binlerce yıllık Türk devletler tarihinin her alanda mükemmel biçimde kurumsallaşmasının en canlı örneğidir. Bugün Kosova ile ilgileniyoruz, çünkü, Osmanlının torunlarıyız, gölgesi üzerimizde....