Deneme title

Fizik

Fizik

Fizik, en eski akademik disiplinlerden birisidir, hatta astronominin de fiziğe dahil olmasıyla en eskisi denebilir. Tarihi gelişimi boyunca felsefe, kimya, matematik ve biyolojinin bazı dalları ile aynı anlamda kullanılan fizik son bir kaç yüz yıldır kendi çerçevesini belirleyen modern bir bilim halini almıştır.

Fizik alanındaki çalışmalar hem önemli hem de toplumu etkileyen çalışmalardır. Bunun sebebi, bu çalışmaların yerini çok hızlı bir şekilde yeni teknolojilerde bulabilmesinin yanında geliştirilen fikirlerin matematik, kimya, biyoloji, felsefe gibi bir çok bilim dalında da etki unsuru olabilmesinde yatar.

Fiziğin zaman ve mekan bağımsızlığı için sadece tarihten örnekler vermeye gerek yok. Şu anda keşfedilen fiziğin evrenin öbür ucundaki galasilerde de aynı şekilde işlemesinden dolayı bizden milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerde var olan maddelerin sınıflandırmasını çok rahat yapabilmekteyiz. Hatta bazı ince ölçümlerle maddelerin üzerindeki basıncı bile ölçebilmekteyiz.